Willekeurige betondoorsnedes controleren

IDEA StatiCa RCS (Reinforced Concrete Section) voert een controle uit volgens de Eurocode en Belgische annex met betrekking tot gewapende betonnen doorsnedes volgens de uiterste grenstoestand UGT: weerstand, dwarskracht, wringing en interactie, en de bruikbaarheidsgrenstoestand BGT: spanningsbeperking, scheurcontrole en vermoeiing. Speciale controles zoals detaillering en analyse zijn beschikbaar. Eenvoudige rekennota’s met behulp van een wizard. Koppeling met rekensoftware, zoals Scia Engineer, Dlubal RFEM, Axis VM.

Schermafdruk van IDEA StatiCa RCS voor willekeurige betondoorsnedes

Ons webinar over IDEA StatiCa RCS

IDEA StatiCa RCS kan de betonberekening uitvoeren van willekeurige doorsnedes, ongeacht de layout van de wapening en de optredende snedekrachten. De normtoetsingen worden uitgevoerd conform NBN-EN . De toetsingen zijn o.a. weerstand, dwarskracht, wringing, interactie, scheurcontrole, spanningbeperking en vermoeiing.

WILLEKEURIG

Willekeurige doorsnede kunnen gecontroleerd worden. De wapening kan overal in de doorsnede aangebracht worden.


SNEDEKRACHTEN

De doorsnede kan door een normaalkracht, twee dwarskrachten (Y/Z), wringing en twee buigende momenten (Y/Z) belast worden.


UITGEBREID

Zeer uitgebreide normcontrole van weerstand, dwarskracht, wringing, interactie in UGT. Spanningbeperking, scheurwijdte en vermoeiing in BGT.

Uiterste grenstoestand UGT

Berekening van de doorsnede belast door een willekeurige combinatie van snedekrachten

Weerstand N-My-Mz
Bepaal de weerstand van de betonnen gewapende doorsnede voor de normaalkracht, N, en de buigende momenten My en Mz.

3D diagram van een betonnen gewapende doorsnede berekend in IDEA StatiCa RCS
Interactie
Controle van de interactie van alle snedekrachten die optreden in een gewapend betonnen doorsnede, normaalkracht, dwarskrachten, wringing en de buigende momenten.
nteractiecontrole van wringing, dwarskracht, wringing, normaalkracht en buiging in RCS
Dwarskracht
Dwarskrachtcontroles volgens het Eurocode staafwerkmodel.
Beugels en Haarspelden

Speciale dwarskrachtwapening voor betonnen vloeren

Opgebogen (langs)staven

Langsstaven kunnen worden ingesteld als zijnde opgebogen wapening. Op deze wijze draagt de opgebogen wapening mee aan de afschuifweerstand.

Opgebogen langswapening t.b.v. de dwarskrachtweerstand

Wapening die door het aansluitvlak loopt bij samengestelde doorsnedes

Bij prefabliggers met een druklaag kunnen haarspelden of andere afschuifwapening berekend worden. De afschuifspanning in het aansluitvlak wordt berekend en gecontroleerd.

Speciale afschuifwapening in het aansluitvlak van samengestelde prefabliggersBepaling van de afschuifspanning in het aansluitvlak tussen prefab en druklaag

Detaillering
Minimale en maximale wapeningspercentages, staafafstand van beugelbenen en langswapening, etc. Alle detailleringsregels worden conform specifieke normartikelen gecontroleerd.
Wringing
IDEA StatiCa RCS rekent automatisch de equivalente dunwandige doorsnede uit voor de wringcontrole, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige beugelwapening ten behoeve van de torsie/wringing. Zowel het beton in het staafwerkmodel als de (langs)wapening wordt gecontroleerd.


Analyse N-My-Mz
De analyse van de doorsnede geeft de spanning-rek toestand van alle doodsnedeonderdelen weer. Het geeft heldere, zeer visuele en gedetailleerde informatie over het gedrag en het uitnutting van de doorsnede. De analyse van de doorsnede verschaft de verschillende normcontroles de noodzakelijke informatie voor een toetsing met alle snedekrachten.

Spanning-rek diagram van een kolomdoorsnede

Bruikbaarheid grenstoestand BGT

Een gedetailleerde berekening zorgt voor een economisch ontwerp

Scheurwijdte
De scheurwijdte wordt berekend voor gewapende 1D en 2D-constructie. Er wordt rekening gehouden met de NBN-EN 1992. Voor waterkerende constructie wordt de hoogte van de betondrukzone gecontroleerd. Het beton kan wel of niet een trekweerstand hebben.

Controle van de waterkerendheid van een betonnnen doorsnede belast door scheurvorming

Spanningbeperking
Controle van de betonspanning (NBN-EN 1992) en de spanning in de wapening volgens de EN 1992 rekening houdend met korte en lange termijn effecten.

Vermoeiing
Bepaling van het spanningsbereik en vermoeiingsweerstand rekening houdend met vermoeiingssterkte van beton en wapening.
Vervormingscontrole
Controle van gewapende liggers inclusief het effect ten gevolge van scheurvorming, veroudering van beton (Elasticiteitsmodulus), kruip en krimp.
Prefabdakligger van beton met sparingen en wapening

Berekende vervorming van een prefabdakligger van beton

Het alledaagse werk van ingenieurs verbeteren

WEES VEILIG

Duidelijk weergegeven resultaten staan toe om het risico op bouwfouten te reduceren.

TIJD BESPAREN

Bespaar tijd door gebruik van gecertificeerde rekensoftware

OPTIMALISEER

Optimaliseer uw betonconstructies volgens de NBN EN 1992

Berekeningsrapport

Korte of gedetailleerd berekeningsrapport van IDEA StatiCa RCS maken met alle normcontroles, tabellen, en materiaaloverzichten.

Voorbeeld van een berekeningsrapport van IDEA StatiCa RCS - Overzicht van de doorsnede
Voorbeeld van een berekeningsrapport van IDEA StatiCa RCS - Analyse van de betonnendoorsnede
Voorbeeld van een berekeningsrapport van IDEA StatiCa RCS - Scheurwijdtecontrole

Zelfs als je geen duidelijke normtoetsing kunt uitvoeren, geven wij je een verifieerde oplossing.

Een constructieve berekening en een ontwerp van een betonconstructie is een moeilijke taak. Zowel vanwege de complexiteit van het onderwerp, als ook de noodzaak om te voldoen aan de lokale wetgevingen controleinstanties. Door het ontwikkelen van visuele, goed controleerbare betonsoftware dragen wij bij aan een constructeur, die sneller, beter en economischer een project kan afronden en indienen.

Validatie, Onderzoek en Verificatie

De resultaten van onze lange termijn software ontwikkeling, zoals deze in IDEA StatiCa RCS zijn geimplementeerd, zijn geverifieerd in een aantal technische en wetenschappelijke publicaties en onderzoek. Natuurlijk heeft onze grote groep gebruikers (> 1000 wereldwijd) bijgedragen aan de acceptatie van onze resultaten.