Voorgespannen liggers en doorsnedes berekenen

IDEA Prestressing enhanced berekent en controleert voorgespannen, samengestelde betondoorsnedes (voorgerekt of nagespannen) volgens de Eurocode 2. Ontwerp van de spanelementen voor voorgespannen bruggen. Invoer van strengenpatronen bij prefabliggers. Tijdsafhankelijke analyse voor de juiste berekening van de verliezen t.g.v. krimp, kruip, relaxatie en de stijfheidsontwikkeling van beton. Bij de bouwfasering wordt er rekening gehouden met wijzigende steunpunten per bouwfase.

Schermafbeelding van IDEA Prestress voor voorgespannen beton

Onze video over IDEA Prestressing enhanced

IDEA Prestressing enhanced

Balken

Betonnen balkdoorsnede in het programma RCS

Kolommen

Gewapende kolomdoorsnede in IDEA StatiCa RCS

Samengesteld (prefab + druklaag)

Samengestelde betondoorsnede met prefab doorsnede in IDEA RCS

Stroken/Vloeren

Betonnen vloerstrook met wapening in RCS

IDEA StatiCa Prestressing voert de berekening uit van uw voorgespannen betonnen liggers. De liggers kunnen zowel nagespannen als ook voorgerekte spanelementen bevatten. De doorsnedes kunnen bestaan uit prefabliggers met druklaag, of enkelvoudige willekeurige doorsnedes. De toetsingen kunnen zowel voor bruggen als bovengrondse constructies plaats vinden.

GEBRUIKSGEMAK

Snel en simpele invoer van uw liggers met behulp van een wizard. De invoergegevens worden automatisch gegenereerd, de wapening wordt automatisch bepaald, toepassing van strengenpatronen of sjablonen van spanelementen / voorspankabels. IDEA leidt uw snel door alle normcontroles heen.


UITVOERIG

Er wordt een uitgebreide controle gedaan van de UGT, BGT, vermoeiing en detaillering. De toetsingen kunnen volgens diverse nationale bijlages uitgevoerd worden (NBN, NEN, … ).


GEAVANCEERD

De tijdsafhankelijke analyse berekent de gevolgen van de sterkte- en stijfheidsontwikkeling van beton, de krimp, kruip, relaxatie en de invloed van de wijziging van geometrie, zoals steuntpuntszettingen.

Uiterste grenstoestand UGT

Berekening van de doorsnede belast door een willekeurige combinatie van snedekrachten

Weerstand N-My-Mz
Bepaal de weerstand van de betonnen voorgespannen doorsnede voor de normaalkracht, N, en de buigende momenten My en Mz.
Capaciteitsdiagram van een voorgespannen doorsnede
Interactie
Controle van de interactie van alle snedekrachten die optreden in een voorgespannen betonnen doorsnede, zijnde de normaalkracht, dwarskrachten, wringing en de buigende momenten.
Interactiecontrole van alle snedekrachten
Dwarskracht
Dwarskrachtcontroles van de voorgespannen beton doorsnede volgens het Eurocode staafwerkmodel.
Beugels en Haarspelden
Speciale dwarskrachtwapening voor betonnen vloeren
Opgebogen (langs)staven
Langsstaven kunnen worden ingesteld als zijnde opgebogen wapening. Op deze wijze draagt de opgebogen wapening mee aan de afschuifweerstand.
Opgebogen langswapening t.b.v. de dwarskrachtweerstand
Wapening die door het aansluitvlak loopt bij samengestelde doorsnedes
Bij voorgespannen prefabliggers met een druklaag kunnen haarspelden of andere afschuifwapening berekend worden. De afschuifspanning in het aansluitvlak wordt berekend en gecontroleerd.
Speciale afschuifwapening in het aansluitvlak van samengestelde prefabliggersBepaling van de afschuifspanning in het aansluitvlak tussen prefab en druklaag
Detaillering
Minimale en maximale wapeningspercentages, staafafstand van beugelbenen en langswapening, grenswaarde van de spanning in voorspanelementen, etc. Alle detailleringsregels worden conform specifieke normartikelen gecontroleerd.
Wringing
IDEA StatiCa Prestress rekent automatisch voor voorgespannen betonconstructies de equivalente dunwandige doorsnede uit voor de wringcontrole, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige beugelwapening ten behoeve van de torsie/wringing. Zowel het beton in het staafwerkmodel als de (langs)wapening wordt gecontroleerd.
Dunwandige equivalente doorsnede bij voorgespannen beton
Interactiecontrole van meerdere snedekrachten bij voorgespannen beton
Analyse N-My-Mz
De analyse van de doorsnede geeft de spanning-rek toestand van alle doorsnedeonderdelen weer. Het geeft heldere, zeer visuele en gedetailleerde informatie over het gedrag en het uitnutting van de doorsnede. De analyse van de doorsnede verschaft de verschillende normcontroles de noodzakelijke informatie voor een toetsing met alle snedekrachten.
Betonsoorsnedes uitrekenen in IDEA rekensoftware inclusief voorspanning

Bruikbaarheid grenstoestand BGT

Een gedetailleerde berekening zorgt voor een economisch ontwerp voor voorgespannen betonliggers

Scheurwijdte
De scheurwijdte wordt berekend voor voorgespannen en samengestelde 1D en 2D-constructie. Er wordt rekening gehouden met de NBN-EN 1992 en decompressietoestand van voorgespannen beton.
Controle van de waterkerendheid van een betonnnen doorsnede belast door scheurvorming
Spanningbeperking
Controle van de betonspanning (NBN-EN 1992) en de spanning in de wapening volgens de EN 1992 rekening houdend met korte en lange termijn effecten. Bij het toepassen van niet-lineaire kruip wordt deze toets gunstig beïnvloedt.

Vermoeiing
Bepaling van het spanningsbereik en vermoeiingsweerstand rekening houdend met vermoeiingssterkte van beton, wapening en spanelementen (voorspanning). Zowel verkeersbruggen als spoorbruggen worden gecontroleerd volgens de EN 1992-2.
Vervormingscontrole
Controle van voorgespannen liggers inclusief het effect ten gevolge van veroudering van beton (Elasticiteitsmodulus), kruip en krimp en relaxatie.
Prefabdakligger van beton met sparingen en wapening
Berekende vervorming van een prefabdakligger van beton

Speciale berekeningen

Een gedetailleerde berekening zorgt voor een veiliger en economischer ontwerp

M-N-kappa
M-N-kappa diagrammen kunnen gebruikt worden voor de bepaling van plastische scharnieren ten behoeve van aardbevingsberekeningen (push-over) of voor een beter inzicht in het sterkte- en vervormingsgedrag van de doorsnede.
Moment-rotatie diagram van een gewapende betonnen doorsnede.

Tijdsafhankelijke berekening
Een speciale solver rekent de tijdsafhankelijke effecten uit in een voorgespannen ligger, dat optreedt ten gevolge van krimp, kruip, relaxatie, sterkte- en stijfheidsontwikkeling van het jonge beton, aanbrengen van een nieuwe druklaag en wijzigingen van de geometrie van een constructie. Er zijn instellingen ten behoeve van prefab beton die rekening houdt met de speciale voorzieningen in een prefab fabriek.
Prefabconstructie met een druklaag
Visuele weergave van de diverse bouwfases in een voorgespannen betoncontructie in IDEA StatiCa Prestressing
Bouwfasering
Een speciale wizard versnelt de invoer van alle bouwfases van een voorgespannen constructie. Zo zijn er automatische bouwfases voor voorspanning, hijsen van de doorsnede, transport van de ligger, aanbrengen van de druklaag, aanbrengen van voorgerekt staal, aanbrengen van nagespannen spanelementen of kabels, en het aanbrengen van de korte en lange termijn aanwezige belastingen.

Bruggen

De bouwfasering van een voorgespannen brug met een tussensteunpunt

Voorgespannen betonconstructies

Voorgespannen betonconstructieligger over meerdere steunpunten

Niet-lineaire kruip
De tijdsafhankelijke berekening (TDA) stelt de gebruiker in staat om het niet-lineaire kruipeffect te bepalen. Deze berekening resulteert in realistische resultaten. Ook kan er economischer ontwerpen worden door de gunstigere spanningsbeperking controle.

Het alledaagse werk van ingenieurs verbeteren

WEES VEILIG

Duidelijk weergegeven resultaten staan toe om het risico op bouwfouten te reduceren.

TIJD BESPAREN

Duidelijk weergegeven resultaten staan toe om het risico op bouwfouten te reduceren.

OPTIMALISEER

Duidelijk weergegeven resultaten staan toe om het risico op bouwfouten te reduceren.

Berekeningsrapport

Kort of gedetailleerd berekeningsrapport van IDEA StatiCa Prestress maken met alle spanelementen, normcontroles, tabellen, en materiaaloverzichten.

Overzicht van de aangebrachte spanelementen (voorspanning)
Resultaten van de momentenlijn van de voorgespannen beton ligger
Scheurwijdtecontrole van voorgespannen ligger