Webinar IDEA StatiCa Ankerverbindingen

Tips voor het ontwerpen van ankerverbindingen en Normcontrole
U kunt in dit IDEA StatiCa Connection webinar meekijken naar het modelleren van verankeringen . We gaan heel goed kijken naar het ontwerp en de normcontrole van waar het staal en het beton elkaar ontmoeten – de basis, de verankering. We gaan de mogelijkheden van modelleren en de controles bekijken. We zullen drie nieuwe normcontroles laten zien voor de kluft, de controle van de betonweerstand op basis van EN 1993-1-8 met de invloed van een effectief oppervlak van de basisplaat, de controle van de weerstand van de betonkegeluitbreekweerstadn en betonrandfouten van ankers op basis van ETAG-001 en meer.

Webinar-inhoud:

Theoretische intro – Over de Norm , basis voorbeelden uit de praktijk
Baluster verankering – ontwerp en norm-controle van de verankering van de balustrade, de definitie van het verstijvende staaf en de invoer van de ankerverbinding.
Verankering van stalen kolommen – invoer van de kluft, verschillende manieren om de schuifkracht over te dragen
Staafverankering – ontwerp van ‘algemene anker’, verbinding met één bout