Op een simpele wijze betonwanden berekenen

Wapening en normcontrole van alle typen betonwanden, -details, tandopleggingen en sparingen volgens de norm, binnen enkele minuten. IDEA Detail is het hulpmiddel voor de bepaling van het gedrag in de uiterste en bruikbaarheidsgrenstoestand (inclusief de scheurcontrole) en de inwendige krachtswerking in uw betonwanden, tandopleggingen, consoles en liggers.

Schermafdruk van IDEA Detail voor betonwanden

Bekijk in onze video’s wat er nieuw is in IDEA StatiCa Detail

IDEA StatiCa Detail kan de betonberekening uitvoeren van elk D-gebied, zoals betonwanden, tandopleggingen, sparingen, consoles en gebieden boven de steunpunten. Detail zorgt voor een goede controle van de sterkte, de verankering van de wapening en de scheurwijdte. De resultaten van o.a. de betonwanden worden grafisch op een overzichtelijke wijze weergegeven voor een beter begrip van het gedrag van de constructie.

ELKE TOPOLOGIE

Er zijn geen grens aan het type of de vorm van de betonwand of -detail. Elk type kan eenvoudig worden gemodelleerd, gewapend en berekend volgens de projecteisen.


ELKE BELASTING

De algehele controle houdt rekening met de snedekrachten in het vlak. Op deze wijze kunnen constructeurs altijd een veilig ontwerp maken.


IN MINUTEN

Het hele ontwerp- en controleproces neemt niet veel tijd in van het dagelijkse werk van de constructeurs of fabrikanten van prefabproducten.

Uiterste grenstoestand UGT

Berekening van de betonwand belast door een combinatie van in het vlak werkende belastingen.

Sterkte
Controle van de sterke van het beton en de wapening van betonwanden, tandopleggingen, sparingen en meer. Er wordt rekening gehouden met het druksoftening effect van het beton bij de sterkecontrole.
Controle van de sterkte van het beton
Verankering
IDEA Detail controleert de verankering van de beugel en langswapening. Men kan een overzicht tonen van de aanhechtspanningen, de trekkracht aan het einde van de staaf (T-head) en het verloop van de krachtsopbouw in de wapening.
Controle van de verankering van de beugel
Topologie optimalisatie
Laat IDEA Detail je helpen om de wapening op de juiste plek te positioneren. De topologie optimalisator bepaalt de optimale verdeling van het inwendige krachtswerking en geeft een duidelijk overzicht van de drukstaven en trekstaven.
Bepaal de topologie van het staafwerkmodel
Stuklijst
IDEA Detail geeft een complete stuklijst en een export van de wapening naar DXF.

Bruikbaarheid grenstoestand BGT

Een gedetailleerde berekening zorgt voor een economisch ontwerp van de betonnen wand.

Scheurwijdte - kort/lang
IDEA Detail berekent op de plek van de wapening de scheurgrootte uit. Hierbij wordt er rekening gehouden met de toelaatbare scheurwijdte voor de lange of korte duur.

Vervormingen
Controle van de vervormde constructie, rekeninghoudend met de gescheurde toestand van de constructie.

Belangrijk voor betonconstructeurs

WEES VEILIG

Een gedetailleerde berekening zorgt voor een ontwerp die voldoet aan de eisen met betrekking tot sterkte en duurzaamheid (scheurvorming).

TIJD BESPAREN

Duidelijk weergegeven resultaten en een speciale Wizard voor de invoer staan toe om het risico op bouwfouten en bouwtijd te reduceren, omdat u meer tijd heeft voor een goed ontwerp.

OPTIMALISEER

De visuele feedback zorgt voor een snel inzicht in het gedrag. Leg snel de wapening op de effectiefste plek in de betonwand.

Berekeningsrapport

Korte of gedetailleerd berekeningsrapport van IDEA StatiCa Detail maken met alle normcontroles, tabellen, en materiaaloverzichten.

Overzicht van een betonwand in IDEA Detail
Resultaten van de berekening van de spanningen in een betonwand

Zelfs als je geen duidelijke normtoetsing kunt uitvoeren, geven wij je een verifieerde oplossing.

Een constructieve berekening en een ontwerp van een betonconstructie is een moeilijke taak. Zowel vanwege de complexiteit van het onderwerp, als ook de noodzaak om te voldoen aan de lokale wetgeving en bouw- en woningtoezicht. Door het ontwikkelen van visuele, goed controleerbare betonsoftware dragen wij bij aan een constructeur, die sneller, beter en economischer een project kan afronden en indienen.

Validatie, Onderzoek en Verificatie

De resultaten van onze lange termijn software ontwikkeling, zoals deze in IDEA StatiCa Detail zijn geimplementeerd, zijn geverifieerd door het team van prof. Walter Kaufmann van de ETH in Zurich in Zwitserland.