Frames in gewapend beton in IDEA MEMBER

Frames in gewapend beton in IDEA MEMBER

Met de nieuwe versie van IDEA StatiCa werd ook een nieuwe versie van IDEA MEMBER uitgebracht, voor het ontwerp en de norm-controle van 3D constructies van gewapend beton.

IDEA MEMBER brengt alle ontwerp- en norm-controles van alle elementen van gewapend beton samen op één plek, geïntegreerd in uw FEA / CAD-software.

In dit webinar wordt IDEA MEMBER voor beton nader behandeld en ook de plannen voor de toekomst

In het webinar demonstreren we een workflow voor het ontwerpen van een frame van gewapend beton, dat deel uitmaakt van de hal met twee verdiepingen. We beginnen met het modelleren van het frame en leggen de principes van geanalyseerde en gerelateerde staven uit.

Vervolgens wordt het framemodel onderworpen aan lasteffecten, goed versterkt en wordt een lineaire analyse uitgevoerd. Uiteindelijk zullen alle geanalyseerde staven worden belast voor uiterste- en bruikbaarheidsgrenstoestanden via RCS, geïntegreerd in IDEA MEMBER.

 

 

Er is een nieuwe, gebruiksvriendelijkere manier van wapeningsontwerp in Member. Een effectieve manier om verschillende beugelafstanden te definiëren, rekening houdend met slechts 50% van de langsstaven verankerd aan de beugelwapening, en een eenvoudige bewerking van versterkte sectie.

De snedekrachten zijn de resultaten van lineaire analyse. De IDEA RCS selecteert automatisch de meest gebruikte doorsnedes en controleert deze op de uiterste grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand.