Ontwerp en norm controle van een brug sectie met IDEA StatiCa Detail

D-secties zijn belangrijk in brugconstructies, die de belastingen zoals torsie, afschuiving en buiging afdragen door steunpunten naar de kolommen of direct naar het dragende deel van de constructie. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan het ontwerp en berekening.

De topologie van de  druk en trekzones worden beïnvloed door veel factoren zoals de mate van plasticiteit van het beton, het rek-verstijvingseffect, grootte van de ondersteuningen , type belasting enz..

In dit webinar wordt er gefocust op het ontwerp, wapening en norm-controle van een D-sectie die onderdeel uitmaakt van een continue brug met de overspanningen 40, 45 en 40 meter. Met een niet-lineaire berekening en het rek-verstijvingseffect, kan de bruikbaarheidsgrenstoestand gecontroleerd worden, wat niet mogelijk zou zijn met een staafwerkmodel.

Design and code check of a diaphragm using IDEA StatiCa Detail