Welkom bij IDEA StatiCa

Rekensoftware bestemd voor het constructieve ontwerp en normcontrole van knopen, doorsnedes, liggers, kolommen, bruggen, spanelementen en andere details volgens de Eurocode 2 en Eurocode 3.

Bouw en civiele techniek, wij bieden oplossingen

In de bouw, mechanical engineering, scheepsbouw, waterbouw, industriebouw, staalbouw, prefabindustrie en civiele techniek wordt IDEA StatiCa dagelijks gebruikt om verschillende beton- en staalconstructies door te rekenen. Optimale brugliggers, stalen raamwerken, stalen hallen, verbindingen, betonwanden, zware betondoorsnedes en funderingen, voor IDEA StatiCa kennen ze geen geheimen.

Schermafdruk van IDEA Connection
Schermafdruk van IDEA StatiCa RCS voor willekeurige betondoorsnedes
Schermafdruk van IDEA Detail voor betonwanden

Berekening en normcontrole van stalen knopen

IDEA StatiCa Connection berekent en controleert gelaste en geboute verbindingen, 2D of 3D knopen, en voetplaatverbindingen van alle soorten. Er worden duidelijke U.C.-waardes weergegeven voor de Eurocode en o.a. de Amerikaanse norm. Alle resultaten worden in een automatisch rapport weergegeven of geexporteerd naar MS Word. De krachtwerking tussen de componenten wordt bepaald met behulp van de CBFEM-methode, een methode op basis van eindige elementen. Alle platen, bouten, ankers en lassen gedragen zich elasto-plastisch. Bouten kunnen worden voorgespannen. Van slanke platen kan de plooivorm gecontroleerd worden.

Berekening van de spanning en de rek in alle verbindingen en knopen. Op staven kunnen snedekrachten in drie richtingen en voor drie rotaties worden ingegeven (N, Vy, Vz, Mx, My en Mz). De corresponderende spanning en rek wordt berekend en gecontroleerd. Van alle losse staven kan de buigstijfheid worden bepaald: stijf, flexibel of scharnierend. De gebruiker kan zelf willekeurige doorsnedes aanmaken. Bouten of ankers kunnen op een willekeurige plek geplaatst worden. Speciale details voor aardbevingbestendig bouwen.

Men kan snel detailberekeningen maken door de speciale Wizard. Met een aantal eenvoudige stappen is een verbinding gemaakt en gecontroleerd. Modellen uit Tekla, REVIT, Advance Steel, RFEM, Axis VM, e.a. kunnen eenvoudig worden geïmporteerd en gecontroleerd. Tekenaars kunnen alle verbindingsonderdelen, o.a. lasgroottes en lastypes, eenvoudig bekijken via een speciale Viewer.

Wapening en normcontrole voor wanden, liggers en details

IDEA StatiCa Detail bepaalt de wapening en controleert alle typen wanden, liggers en details (in 2D) zoals tandopleggingen, sparingen, openingen, hijslasten, consoles, dwarsdoorsnedes van brugmoten, raamwerkknopen en meer. Er wordt een duidelijk rapport gemaakt van alle controles van de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand voor de korte en lange termijn. Van de gewapende constructie is een stuklijst, buigstaat van de wapening te verkrijgen. Met de topologie optimalisator krijgt de gebruiker gelijk inzicht in de meest effectieve positie van de wapening. De krachtswerking wordt bepaald met behulp van eindige elementen, waarbij de aannames van de Eurocode worden gerespecteerd met betrekking tot de sterkte van het beton en de wapening.

De fysisch niet-lineaire berekening wordt op de achtergrond uitgevoerd. De spanning en rek wordt bepaald op basis van de ‘modified compression field’ theorie. De wapening wordt bepaald op basis van het staafwerkmodel. Er worden scheurcontroles en vervormingscontroles uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met druk-softening in beton en tension-stiffening in de wapening. Alle resultaten worden gepresenteerd in een automatisch berekeningsrapport. De resultaten zijn geverifieerd door de universiteit van Zurich in Zwitserland onder leiding van het team van prof. Kaufmann.

IDEA StatiCa wordt gebruikt in elke fase van het rekenproces

Maak een nieuw project of werk verder door het importeren van geometrie en belastingen vanuit Robot, Revit, STAAD.Pro, Scia Engineer, RFEM, RSTAB, AxisVM, en andere software.

Maak gebruik van de directe koppeling tussen IDEA StatiCa en Tekla Structures of Advance Steel om werkplaatstekeningen te maken.

De volgende bedrijven zijn o.a. onze referenties:

voortman referentie rekensoftware IDEA StatiCa

tevreden gebruiker IDEA rekensoftware ASK romein

arcadis referentie idea statica

Koninklijke BAM groep idea software gebruiker

tevreden gebruiker IDEA rekensoftware Movares

referentie IDEA rekensoftware witteveen en bos

Klik hier voor meer referenties