Ontwerp van staalverbindingen opnieuw uitgevonden

Een nieuwe manier om in minuten alle staalverbindingen volgens de norm te ontwerpen en controleren.

In IDEA StatiCa Connection is het mogelijk om alle soorten las- of boutverbindingen met kopplaten, voetplaten, schetsplaten, en meer snel te ontwerpen. Het programma biedt nauwkeurige controles, met resultaten van sterkte, stijfheid en plooicontrole van een staalverbinding. Bouten, lassen, ankers en betonfunderingen worden gecontroleerd volgens de NEN-EN 1993. Honderden sjablonen voor de meest gebruikte verbindingen zijn beschikbaar, evenals een groot aantal vooraf gedefinieerde warmgewalste en koudgevormde componenten.


ELKE TOPOLOGIE

Verbindingen kunnen op talloze manieren en richtingen samengesteld worden in de knoop. De vorm wordt bepaald door projectvereisten, niet door mogelijkheden van de software.


ELKE BELASTING

Het gehele krachtenspel wordt beschouwd. De algehele controle van de knoop houdt rekening met interacties tussen alle staven en verbindingen. De staalconstructeurs krijgen hierdoor goed inzicht in het gedrag, de vervorming en de uiterste sterkte van de verbinding.


IN MINUTEN

De ontwerpberekening en het controleproces gaan zo snel, dat staalconstructeurs IDEA Connection dagelijks toepassen voor alle verbindingen van staal.

Raamwerken

Voetplaten

Vakwerken

Iedere samenstelling van een verbinding is mogelijk

Gelaste ligger met kopplaat op een oplegnok met bouten en lijfplaat.

Ronde voetplaat met verstijvers en ankers.

Vakwerkverbinding van ronde buizen gelast op een ligger via een schetsplaat.

Belastingscombinaties vanuit het globale 3D-rekenmodel

Belasting van koker op voetplaat

Belasting van normaalkracht met met buigende momenten My en, Mz op een voetplaat.

Belaste knoop met 6 staafelementen

Meerdere snedekrachten, waaronder torsie, en dwarskrachten en momenten in de zwakke richting kunnen eenvoudig in rekening gebracht worden.

Kopplaat met belasting

Duidelijke spanningsweergave na belasting van kopplaat met buigende momenten My en, Mz, en dwarskrachten Vy en Vz.

3D Simulatie van een staalverbinding

De staalverbinding wordt samengesteld uit platen, lassen, bouten, ankers en kunnen verankerd worden in een betonpoer. Het Eindige Elementen model wordt automatisch gegenereerd.

Platen
De staafelementen worden omgezet in een plaatmodel. Iedere plaat wordt onafhankelijk voorzien van een geschikt eindige elementennet met als doel de equivalente rek te controleren. Daarnaast is het ook mogelijk om de equivalente spanning te bekijken.

Betonblok
De staalverbinding kan verankerd worden in een betonfundering of -wand. De voetplaat staat in contact met het beton en kan druk overbrengen. Deze druk wordt in het beton gecontroleerd volgens de Eurocode 2. Trek wordt opgenomen door de ankers, de afschuiving door ankers, wrijving of een kluft.


Lassen
Lassen verbinden de platen aan elkaar. De krachten in de lassen worden gecontroleerd volgens de formules uit de Eurocode 3 of de Amerikaanse AISC norm.


Bouten
Bouten worden gemodelleerd als niet-lineaire veren. De belasting op de bouten wordt gecontroleerd volgens de formules van de Eurocode 3 of de Amerikaans AISC norm.